ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2559

ตามที่ที่ประชุมสถาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่อง "เดินหน้าอุดมศึกษาไทย" ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรและขอเรียนเชิญข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย เข้ารว่มประชุมดังกล่าว

สำหรับผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร


โดย : บุรินทร์ สหะวิริยะ 18 January 2016