สารจากอธิการบดี "ความก้าวหน้าของการปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"

     สืบเนื่องจากการที่ สภาข้าราชการฯ จัดกิจกรรม "วันอธิการบดีพบประชาคม" เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา และเนื่องจากเวลาของกิจกรรมมีจำกัด ทำให้ท่านอธิการบดี ไม่สามารถตอบข้อคำถาม และให้ความกระจ่างแก่ประชาคม ม.อ. ได้ทั้งหมด 

    สภาข้าราชการฯ จึงได้รวบรวม คำถามที่ได้รับมาในวันดังกล่าว ส่งให้ท่านอธิการบดี และท่านให้ข้อมูล คำตอบ รวมทั้งแจ้งความก้าวหน้าของการปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ไว้ในเอกสาร   https://goo.gl/3hFPtf  (คลิกดูรายละเอียด)      บุคลากรทุกท่านจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น และหากมีความคืบหน้าอื่นใด สภาข้าราชการฯ จะได้นำข่าวสารมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป

Cradit : สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


โดย : บุรินทร์ สหะวิริยะ 8 October 2015