พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ เนื่องในวันมหิดล

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีโดย : บุรินทร์ สหะวิริยะ 3 October 2015